Member Directory

Kĩ sư phần mềm ở Google. Hiện sinh sống ở Waterloo, Canada. Thích du lịch, chụp hình và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau

error: Content is protected !!